Khoảng giá

Giá: 10,000 đ 10,000,000 đ

Tình trạng sản phẩm

Còn hàng

Giảm giá

Hiển thị  10 / 10 Sản phẩm

Sắp xếp: Mới nhất

 • Mới nhất
 • Cũ nhất
 • Giá thấp đến cao
 • Giá cao xuống thấp

Hiển thị:16 Sản phẩm

 • 16 Sản phẩm
 • 32 Sản phẩm
 • 48 Sản phẩm
 • 64 Sản phẩm

Túi đựng hoa trong suốt V23

0 đánh giá

9,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt V23
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt V1 (16*15*17cm)

0 đánh giá

6,300 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt V1 (16*15*17cm)
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt 42cm

0 đánh giá

11,200 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt 42cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt V20

0 đánh giá

8,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt V20
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt V0 (11*10*12cm)

0 đánh giá

5,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt V0 (11*10*12cm)
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt 47cm

0 đánh giá

15,500 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt 47cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt 35cm

0 đánh giá

8,200 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt 35cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt 26cm

0 đánh giá

7,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt 26cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt 20cm

0 đánh giá

6,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt 20cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Túi đựng hoa trong suốt 16cm

0 đánh giá

5,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Túi đựng hoa trong suốt 16cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa mica
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Thông báo

Tiny Garden
098 5577 068
098 5577 068