Khoảng giá

Giá: 10,000 đ 10,000,000 đ

Tình trạng sản phẩm

Còn hàng

Giảm giá

Hiển thị  16 / 23 Sản phẩm

Sắp xếp: Mới nhất

 • Mới nhất
 • Cũ nhất
 • Giá thấp đến cao
 • Giá cao xuống thấp

Hiển thị:16 Sản phẩm

 • 16 Sản phẩm
 • 32 Sản phẩm
 • 48 Sản phẩm
 • 64 Sản phẩm

Tượng ông lão câu cá nhỏ

0 đánh giá

12,500 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng ông lão câu cá nhỏ
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa composite
 • Màu sắc: xem trên hình
 • Đơn vị: ông lão + cần câu cá

Hết hàng

Tượng ông lão câu cá trung 7cm

0 đánh giá

20,500 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng ông lão câu cá trung 7cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa composite
 • Màu sắc: xem trên hình
 • Đơn vị: ông lão + cần câu cá

Hết hàng

Tượng ông lão câu cá to 13cm

0 đánh giá

49,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng ông lão câu cá to 13cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa composite
 • Màu sắc: xem trên hình
 • Đơn vị: ông lão + cần câu cá

Hết hàng

Tượng ngộ không sa thạch 10cm

0 đánh giá

50,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng ngộ không sa thạch 10cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng sa thạch mini (7cm)

0 đánh giá

35,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng sa thạch mini (7cm)
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Nhựa composite
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng trang trí Nhật Bản Jizo đơn

0 đánh giá

28,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng trang trí Nhật Bản Jizo đơn
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

 • Tên sản phẩm: Tượng trang trí Nhật Bản Jizo bộ 3 tượng liền
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Tượng phật đứng 18cm

0 đánh giá

64,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Tượng phật đứng 18cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Tượng phật nhỏ 10cm

0 đánh giá

42,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Tượng phật nhỏ 10cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Tượng phật to 12cm

0 đánh giá

58,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Tượng phật to 12cm
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Tôn ngộ không

0 đánh giá

81,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Tôn ngộ không
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Quan thế âm nhỏ

0 đánh giá

35,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Quan thế âm nhỏ
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Quan thế âm to

0 đánh giá

59,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Quan thế âm to
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Phật nghiêng đầu to

0 đánh giá

76,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Phật nghiêng đầu to
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: xám trắng
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Tượng đá sa thạch - Phật nghiêng đầu nhỏ

0 đánh giá

44,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Tượng đá sa thạch - Phật nghiêng đầu nhỏ
 • Kích thước: Xem trên hình
 • Chất liệu: Đá sa thạch
 • Màu sắc: Xám trắng
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Thác nước tượng phật

0 đánh giá

285,000 đ

Hết hàng
 • Tên sản phẩm: Thác nước tượng phật
 • Kích thước: 20.5cm*20.5cm*30cm
 • Chất liệu: Nhựa composite
 • Màu sắc: giống hình
 • Đơn vị: cái

Hết hàng

Thông báo

Tiny Garden
098 5577 068
098 5577 068